What means romer - i svenska

I have come across this word “romer” twice and haven’t been able to figure it out what means. I have it quoted here:

“De har också skrivit upp elaka saker om kvinnorna, till exempel om de har varit krångliga eller om de inte går att lita på. Tidigare har poliser i Malmö haft en lista med människor som är “romer”. Den listan var också olaglig. Poliser får inte göra listor med människor som inte är misstänkta för brott.”

Each dictionary gives a different translation, I’ve seen roma, romanian and the plural of rom.

Tack så mycket

what means romer PÅ svenska. (vad betyder “romer” på svenska?). Keep up the good work!

tack, jag ska köpa grammatikbok snart att hjälpa mig