Verschil tussen Nederlands en Vlaams

Verschillende mensen vroegen zich af wat juist het verschil is tussen het Vlaams en het Nederlands. Met Vlaams wordt eigenlijk het Nederlands dat in België gesproken wordt bedoeld.

Vlaams kan je eigenlijk als een dialect van het Nederlands beschouwen. Maar toch is het ook belangrijk om te weten dat je binnen het Vlaams nog veel andere dialecten hebt (zoals bijvoorbeeld het West-Vlaams of het Antwerps). Voor mensen met weinig ervaring met bepaalde dialecten, is het zeer moeilijk om deze vlot te begrijpen. Als ik bijvoorbeeld naar de Belgische Kust ga, is het bijna onmogelijk voor mij om West-Vlaams te begrijpen. Tegenwoordig spreken jonge mensen in Vlaanderen meestal Vlaams (= standaard Nederlands gesproken in Vlaanderen - vergelijkbaar met wat in België op radio en tv gesproken wordt), weliswaar met hun eigen accent. Aan hun accent kan ik zeer gemakkelijk te weten komen waar mensen uit Vlaanderen ongeveer vandaan komen! (En het land is al zo klein!)

Ik zal proberen om zo goed mogelijk de verschillen tussen Vlaams en Nederlands een beetje op te lijsten. Als ik bepaalde kenmerken vergeten ben, zal ik zeer blij zijn als anderen dit vervolledigen!

Eerst en vooral, de uitspraak van de het Vlaams en het Nederlands is een wereld van verschil. Vlaamse uitspraak is zachter. Een belangrijk verschil is de uitspraak van de ‘g’. In het Vlaams wordt die uitgesproken zoals de klank ‘ch’ (in het Russisch vergelijkbaar met ‘х’), in het Nederlands is dit een zeer typisch harde “g-klank”. Bepaalde andere klanken worden ook anders uitgesproken, maar de vorige is het belangrijkste. Wat ook nog opvalt, is dat in Vlaanderen onze uitspraak meer aanleunt naar de Franse uitspraak, terwijl in Nederland woorden meer op z’n Engels uitgesproken worden. Ik denk nu maar aan het woord “handicap”…

Nederlanders hebben ook een andere woordenschat dan wij hier in België. Soms zorgt dit wel voor problemen, want we kennen bepaalde woorden niet van elkaar. Zo bellen Vlamingen met hun gsm naar hun schoonbroer. In Nederland bel je met je mobieltje naar je zwager.
Hier is een hele lijst met allemaal Vlaamse woorden, die over in Vlaanderen algemeen aanvaard zijn en gebruikt worden: TransIP - Reserved domain

Nog een groot verschil in de omgangstaal, is het feit dat in Vlaanderen de vorm “ge” ZEER veel gebruikt wordt. Informele gesprekken worden meestal gevoerd met “ge” als persoonlijk voornaamwoord in plaats van “je”. In formele gesprekken is het zeker “u”, dat gebruikt moet worden. Zo zeggen we in Vlaanderen bijvoorbeeld “Hebt ge dat al gedaan?”, wat in Nederland zou klinken als “Heb je dat al gedaan?”.

Voor veel Vlamingen klink het Nederlands gesproken zoals in Nederland zeer onaangenaam. Dit komt door een tal van factoren. Eerlijk gezegd moet ik ook wel zeggen dat ik er “koppijn van krijg” (zoals ze hier zouden zeggen).

Al bij al kunnen we elkaar met wat moeite toch wel begrijpen. Het is niet gemakkelijk, maar ik ben toch al wel meer getraind sinds ik in Antwerpen woon (omdat het hier krioelt van de Nederlanders)

Wat voor mij niet te begrijpen is, is het feit dat de Nederlanders die hier in België (daarmee bedoel ik vooral Antwerpen) wonen, nog steeds exact even Nederlands praten als wanneer ze in Nederland woonden. Ik ben er 100% zeker van dat, mocht ik ocharme 1 maand in Nederland wonen, ik zou gewoon even Nederlands praten als alle andere Nederlanders.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, het taaltje dat hier in Antwerpen gesproken wordt, is zeer speciaal. Niet lang geleden heb ik een boek gekocht met enkele uitspraken. Ik zal er hieronder eentje zetten (fonetisch geschreven)

'Eut schoênste máske ván de weereld kán ni miër geeve dán dá s’ee. = Het mooiste meisje van de wereld kan niet meer geven dan wat ze heeft.

Tot zover deze korte inleiding. Als ik meer tijd heb later, zal ik hier zeker meer over schrijven.

Bedankt voor het schrijven van dit kleine artikel. Na een paar jaar nederlands te hebben gestudeerd weet ik er meestal van maar het is goed om erover het in het nederlands te lezen.

Ik heb de series ‘De Familie Backeljau’ een paar keer gekijken en ik moet zeggen dat Antwerps heel iets speciaals is! Ik begrijp maar de helft ervan. haha Misschien is dan een zachte form van Antwerps dialekt ook, dat weet ik niet.

Van die Vlaamse woorden ken ik (en soms gebruik) paar zoals: da’s, flik, gast, inkom, kleine, kop, motto, en misschien een paar andere.

Voor mij is het moeilijk te zeggen welke ‘taal’ ik gebruik. Maar het is meestal nederlandse Nederlands met een paar Vlaamse woorden daarin gemengd.

Een dezer dagen zou ik zeer graag Antwerps ook willen leren. :slight_smile:

Thank you Vincent. As I beginner in Dutch I had to use Google translate to get the meaning. Do you think it would turn into problems to use your and Silvia’s lessons at the same time?

I don’t think it would cause any problems, Vera. I speak Standard Dutch, as spoken in Belgium (I mean, I don’t speak a dialect), so the difference is just the pronunciation. Since I mostly use Wikipedia texts, there won’t be any specific Flemish vocabulary. And also, as a beginner you don’t notice the difference in pronunciation that much. So I’m sure it won’t do any bad. :slight_smile:

Thank Vincent. If there are only slight differences in pronunciation it should not matter. Probably it is the same like with British and American English that I use at the same time.

Yes, I would not worry too much. Even in the Netherlands the accent can vary quite a lot. In the south (Brabant and Limburg), the accent is softer, going towards the Belgim one), and in the north and east, the dialects can be quite strong. Even someone in Amsterdam will pronounce some letters different from someone in Rotterdam (E.g the z). However nothing chocking. If you travel in England, accents change also considerably, and in Germany they do as well. Good luck.
BTW. I have done some tests with the microphone, for best settings etc, and will start recording for the good quite soon. (I will have to finalise distance till microphone, input level, to have the loudest sound of voice with the less possible noice).

Thank you, Silvia! I’m looking forward to listen to the new recordings.

Ja, het verschil tussen de uitspraak van het vlaams en het nederlands is heel groot!
Soms is het heel moeilijk voor mij om nederlanders te begijpen. Wanneer ik kijk naar TV, ik kan bijna alles van wat vlamingen zeggen begrijpen. Als ik kijk naar nederlandse TV is het helemaal anders!
Natuurlijk is de “g-klank” heel typisch maar ook de “w-klank” and het ritme van de taal ook verschillend is.

Ik denk ook dat dit kan afhankelijk zijn van wie spreekt. Er zijn nederlanders die ik beter kan verstaan. Alle mensen hebben verschillende gewoonten met hun manier van spreken, voor mij is het accent niet zo belangrijk maar de articulatie wel!

Maar ik kan ze beide even goed verstaan. Hoe kan dat verklaard worden?

De meeste mensen kunnen elkaar wel gewoon verstaan, maar je merkt wel meteen of iemand uit Vlaanderen of Nederland komt. Op de Nederlandse TV wordt Vlaams soms ondertiteld, maar vaak ook niet. Ik vind het Vlaams vaak mooier dan het Nederlands, maar op de een of andere manier komt het vaak heel kinderlijk op mij over. Ik weet ook niet waarom, waarschijnlijk door de zachte klanken en die rollende ‘r’. Ik krijg er zeker geen koppijn van (zeggen ze ook bij ons). :wink:

@vincentd - Ik denk dat Nederlanders op zich wel kunnen switchen naar het Vlaams als ze dat zouden willen, maar ik denk dat de mensen de noodzaak (als die er is) er niet van inzien om een ander accent aan te leren. Persoonlijk zou ik het wel doen, omdat je uiteindelijk toch ook van die stempel ‘Hollander’ af wilt. :stuck_out_tongue_winking_eye: