Vad är en bakomliggande fond?

vad är en bakomliggande fond?