"Undersökning ger Telias chef rätt."?

Från 8sidor.se nyheter:

Undersökning ger Telias chef rätt.

Betyder detta: “Undersökning visar att Telias chef har rätt.” ??

Är “ger någon rätt” det normalt sätt att säga “someone is right”?

Tack

Mer eller mindre, ja. “ha rätt” = “to be right”

“ge någon rätt” kan betyda saker som “agree with”, “support”, men i “aktiv” betydelse. Att “ha rätt” är en passiv egenskap; att “ge någon rätt” är något som du aktivt gör. Meningen har alltid både subjekt och objekt:
A ger B rätt
Undersökningen (A) ger Telias chef (B) rätt - “The survey shows that he is right”
Läraren ger eleven rätt - smth like “The teacher gives the student ‘right’” (as in “He wrote a ‘correct’ checkmark next to the question” or just “He agreed with the answer the student gave”).

2 Likes

Tack för förklaringen och exemplen Jeff, jag förstår, “ge” behöver subjekt → (give/show/decides/judges) → objekt rätt.
“ha” behöver bara subjektet.