TPR Lietuvoje

Kam reikalingi kalbų mokytojai ir kokie turi būti kalbų kursai? Štai, kaip viskas turi atrodyti IMHO (in my humble opinion). Pats tikriausias James’o Asher’io “Total Physical Response”:

Ten parašyta, kad “Mūsų mokymo metodą sukūrė mokslų daktaras Trevoras Maki, Brigamo Jango Universiteto profesorius, specialistas vaiko vystymosi srityje,” bet aš nematau, kuo tai skiriasi nuo James’o Asher’io TPR.

Kas įdomiausia, tai kad mokytojos kalba NORMALIAI. Jos nekalba sulėtintai, jos nekalba skiemenimis ir nieko nepasakoja APIE anglų kalbą.

O čia prieš 30 metų (Comprehensible Input)…

“We acquire language in only one way – this is the big moment – when we understand messages. That’s it. We’ve tried everything else. We’ve tried teaching grammar, we’ve tried having students to memorize vocabulary, we’ve had people memorize dialogs, sit in front of machines, next we’ll try electric shock – we’ve tried everything, but the only thing that works, the only thing that counts is giving people messages they understand,” – sako dr. Stephen D. Krashen

(Mes įsisaviname kalbą tik vienu būdu – tai svarbus momentas – kai mes suprantame pranešimus. Mes jau išbandėme viską. Mes išbandėme gramatikos mokymą, mes vertėme studentus įsiminti žodžių sąrašus, mes mokėme žmones įsiminti dialogus, sodinome priešais mašinas, toliau mes išbandysime elektrošoką – mes išbandėme viską, bet vienintelis dalykas, kuris veikia, vienintelis dalykas, kuris gali būti įskaitytas – tai duoti žmonėms pranešimus, kuriuos jie galėtų suprasti.)

1 Like

@Gintaras.
Tai yra nuostabu. Kalba taip ir turi ateiti - lengvai ir nepastebimai. Taip ir norisi prisijungti prie tos mažuliukų grupės. Mokytojos kalba normaliu tempu, svetima kalba, o jiems viskas paprasta, aišku ir suprantama. Jie negalvoja, ar taria taisyklingai, ar pasako teisingai. Jie gyvena tame.

Good point. Iš jų niekas nesitiki ir niekas NEREIKALAUJA “perfection”. Da liegt der Hund begraben! (prašau man atleisti mano kreivą prancūzų… :slight_smile: