Svensk akademiskt skrivande - allmänt kända genrer eller ekokammare?

Hej,

Jag skriver för att få reda på hur allmänt kända akademiska genrer inom sverige är.

Jag menar till exempel:

  1. Argumenterande text (argumentative text) - Syftar till att övertyga läsaren om en viss ståndpunkt eller åsikt genom att presentera argument och motargument.
  2. Beskrivande text (descriptive text) - Fokuserar på att ge en detaljerad beskrivning av en person, plats, händelse eller sak med hjälp av levande språk och detaljerade beskrivningar.
  3. Analytisk text (analytical text) - Syftar till att analysera och utvärdera information eller idéer genom att bryta ner dem i sina komponenter och bedöma deras betydelse eller effekt.
  4. Reflekterande text (reflective text) - Inkluderar personliga reflektioner och tankar om en upplevelse, ett ämne eller en händelse, ofta med fokus på vad man har lärt sig eller hur man har förändrats.
  5. Exempeltext (exemplification text) - Använder exempel och illustrationer för att förklara eller stödja en idé eller påstående, vanligtvis genom att ge konkreta fall eller fallstudier.
  6. Narrativ text (narrative text) - Berättar en historia eller en sekvens av händelser, ofta med en tydlig början, mitt och slut, och används för att underhålla eller lära ut en moral eller läxa.
  7. Instruktions/text (instructional text) - Ger steg-för-steg-instruktioner eller vägledning om hur man gör något eller utför en viss uppgift.
  8. Opinions/text (opinion text) - Uttrycker författarens åsikter eller åsikter om ett visst ämne, vanligtvis med argument som stöder dessa åsikter.
  9. Informell text (informal text) - Använder ett vardagligt eller konversationellt språk, passande för informella sammanhang eller personliga korrespondenser.
  10. Formell text (formal text) - Använder en strikt och korrekt språklig struktur, passande för akademiska, professionella eller officiella sammanhang.

Jag vill förstå huruvida man som har genomgått en typisk svensk utbildning borde vara bekant med dessa genrer och exakt vad förväntas av en för att uppfylla kraven?

Jag har skrivit TISUS testet två gånger nu, och blev underkänd igen på den skriftliga delen. Inte på grund av svenskan, men för att jag skrev inte till deras konventioner.

När jag jämför TISUS med liknande test som finns på andra språk så är det mycket konstigt. Cambridge, IELTS och Goethe Zertifikat (m.fl) fungerar på ett helt annat sätt. TISUS har inte ens hörförståelse. Det finns folk som skriver testet och lyckas och har ingen aning varför, och folk som skriver testet, bli underkända och har ingen aning varför. Det verkar vara helt slumpmässigt och säregnet men jag kan ha fel - kanske bara mycket egendomligt. Vad som är ännu mer förvirrande är att det finns nästan ingen material som demonsterar vad de vill - när man köpa en bok om Cambridge FCE/CAE finns det nästan 40 exempel av uppsatser som är både bra och dåliga.

Det finns förberedelser kurser men de tar mycket tid/medför med sig kostnader som är oöverkomliga.

Jag skulle vara tacksam om nån vet mer om ämnet. Jag tror att TISUS är lite som CAMBRIDGE/IELTS, och det betyder att även med den bästa viljan kan till och med modersmålstalare misslyckas om de inte förstår konventionerna.

Tack i förhand om det finns nån som kan belysa saken!

2 Likes

Ja här har du stött på om något den mest paradoxala och självmotsägande delen av det svenska språket!

Jag måste erkänna att min svenska är långt från perfekt. Jag gör flera misstag, men ändå så är jag nog inte så långt ifrån min generations genomsnitt.
Detta är viktigt sedan jag måste erkänna, jag har absolut ingen aning vad som förväntas av mig i mina svenskkunskaper. Jag kan språket och kan göra mig själv förstådd utan problem i nästintill alla sammanhang. Det du beskriver var nog också ett problem på mitt gymnasium.

Rent överskådligt så kommer jag ihåg exempel 1-4 samt 8-10. Det fanns däremot inga övningar gällande 9-10, eller 6. Det räckte med att beskriva vad det handlade om.

Mycket fokus lades på 1, 3 och nu på högskolan 4 (inom vissa sommarkurser).
Sedan (jag förmodar att) du är en EU-medborgare uppmanar jag dig starkt till att ansöka om distanskurser i Sverige. Oftast kan du göra detta helt utan att någonsin behöva dyka upp fysiskt eller ens digitalt! Räcker med att bara lämna in uppgifter beroende på just vilken kurs du ansöker om. Jag nämner detta sedan jag är medveten om att det finns flertalet kurser på svenska om att skriva akademiska texter, något som också brukar vara en modul i början på högskoleprogram. Svenska sidan engelska sidan

Hursomhelst. Jag gick den samhällsvetenskapliga linjen så mitt fokus på svenskakurserna var riktat emot samhällsvetenskapliga linjer, skulle inte förvåna mig om det är annorlunda inom humaniora eller naturvetenskap.

Anledningen till min inledning var just den att svenska språkets värdering varierar stort från person till person. I engelska verkar ungefär alla jag mött generellt vara ganska enhälliga om vad som är acceptabel engelska. Inom svenskan varierar detta stort. Språkvetare inom svenskan i Finland och Sverige verkar ytterst stolta över språket ändå så lyckas de inte konsekvent redogöra för just vad som gäller. Ytterst godtyckligt i andra ord. Tyvärr kan jag inte vara mycket större hjälp där, men om jag ska peka dig i rätt riktning så skulle jag försöka uppmana dig till att leta runt på skolverkets hemsidor. En praxis inom svensk utbildning är att förbereda oss inför nationella prov genom att göra gamla nationella prov från några år tillbaka. Jag tror du kan förvänta dig att hitta både exemplar och instruktioner där.

Hoppas detta hjälper!

1 Like

Tack Dominic det var stort av dig.

Jag kände till nationella provet men inte att det fanns gamla exempel tillgängliga. Kan du berätta mig en sökterm att använda? Ibland blir det svårt att komma in på den rätta sidan.

Tack,
Evan

2 Likes

Jag har funnit den här men det intressant är att det alltid finns bara ett enda exempel. När man är i Storbrittanien så kan man köpa hundtratals gamla prov.

Gamla prov i gymnasieskolan - Skolverket

2 Likes

Jag ska kika runt imorgon och höra av mig till några då också. För övrigt, kom ihåg att svenska universitet överlag har extremt låga förväntningar, sedan du inte riskerar någonting finansiellt så tjänar du mycket på att testa ut bland annat akademiskt skrivande men också andra språk/litterära kurser. Har du specifika intressen så kan du ofta ta halv- eller kvartsfartskurser (20hr per vecka eller 10hr per vecka, oftast färre i praxis). Det finns även sommarkurser som bara täcker sånt som sagan om ringen och dess litterära innehåll men sedan kurserna är i svenska och akademiska så finns hjälpmedel där.

1 Like

Problemet är om det finns inträdeskrav - själva testet är behörighetskrav för många kurser på svenska. Jag faktisk vet inte hur det fungerar för mig för att jag är bosatt i EU under artikel 50 men kanske kan jag använda det för att plugga.

Tack för din insats, det var uppmuntrande. Sagan om Ringen? Varför inte… jag söka upp den.

1 Like