Svensk översättning?

är allt på engelsk översättning eller kan man på något sätt få svensk översättning till orden?

@Sassa89 - if you select Swedish your dictionary language on the Settings page http://www.lingq.com/accounts/settings/ , your translations will be in Swedish.