Słowy un, una, uni, une zamiast słów on, ona, oni, one

Dlaczego tę żyd używa słowy “un, una, uni, une” zamiast słów “on, ona, oni, one”? Czy to jest sposób, jak żydy tamtych czasów rozmawiali w Polsce?

Niekoniecznie tylko żydzi używali tych słów. Możliwe, że to lwowska gwara, albo jakaś staropolszczyzna. Tak czy inaczej, raczej nikt dzisiaj tak nie mówi, no chyba, że na jakiejś wiosce zabitej dechami :slight_smile:

1 Like