My brain is struggling with the use of äger in this sentence: Enligt Spitzer äger lärandet rum i hjärnan och inte i klassrummet. I’ve read the translation b ut it doesn’t breakdown for me well

My brain is struggling with the use of äger in this sentence: Enligt Spitzer äger lärandet rum i hjärnan och inte i klassrummet. I’ve read the translation b
ut it doesn’t breakdown for me well