Kaip išmokti kalbėti nauja kalba lengvai ir greitai (knyga lietuvių kalba)

OK. Knyga dar neparašyta :slight_smile:

Kokia ji bus, dar niekas nežino. Čia galima bus padiskutuoti apie problemas, kurios turi būti paliestos, kaip jos turi būti paliestos ir aprašytos, kad skaitytojui būtų lengviau tuo patikėti (nes šiais laikais, prisiklausę ir prisiskaitę visokio mėšlo, žmonės jau niekuo nebetiki) ir pan.

Man patiko poliglotų projektas, kur kiekvienas dalyvis galėjo parašyti savo skyrių. Aš mielai padaryčiau taip pat, jeigu atsirastų norinčių aprašyti savo mokymosi odisėjas, kadangi, nežiūrint į tai, kad esame čia visi po vienu stogu, mokomės kiekvienas savaip. Skaitytojui būtų naudinga gauti keletą variantų iš kurių jis galėtų išsirinkti jam labiau priimtiną.

Matau čia vieną didelę, tiksliau grandiozinę problemą - tai klaidingi įsitikinimai apie kalbų mokymąsi, suformuoti ir toliau tebeformuojami mokyklose. Kaip tai išspręsti, dar nežinau. Apie tai didžiąja dalimi ir bus ta knygos dalis, kurią rašysiu aš.

Turiu įvairių variantų kaip pradėti. Kurį pasirinksiu, dar neapsisprendžiau. Vieną iš galimų esu atidavęs skaitytojų teismui forume uždarbis.lt. Šios įžangos tikslas - suteikti skaitytojui viltį, kad jis gali tai padaryti ir kad jam nieko netrūksta, norint mokytis sėkmingai. Vienintelis dalykas - reikia pakeisti senus įsitikinimus. Žmogus su teisingom nuostatom išmoks kalbos su bet kokia metodika. Netgi su gramatikos knyga galima tai padaryti, tik šiuo atveju tai būtų labai ilgas, vingiuotas, duobėtas ir dulkinas kelias. Niekas nesako, kad tai neįmanoma. Dabartiniai užsienio kalbų mokytojai mokėsi būtent taip ir tarp jų yra tokių, kurie išmoko.

A.J. yra pastebėjęs: “kodėl vaikai yra tokie geri kalbų mokiniai? Todėl, kad jie dar neturi žalingų įsitikinimų.”

Taigi, čia yra viena iš galimų pradžių. Imkit mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami, permanykit.


Aš tikiu, kad kiekvienas gali išmokti kalbų tiek, kiek nori (turiu omeny tikrą norą, pagrįstą motyvacija). Vienintelis apribojimas - kiek žmogus gali skirti laiko mokymuisi.

Pora žodžių dėl gabumų kalboms. Paklauskite savo mamos ir greičiausiai išgirsite, kad pradėjote kalbėti būdamas maždaug dvejų metukų. Jeigu mama neprisimena, tuomet paklauskite bet kurios vaikų daktarės - nuo kada vaikai pradeda kalbėti - ir ji greičiausiai Jums pasakys tą patį.

Ką tai reiškia? Ogi tą, kad gabumai pirmajai kalbai, vadinasi lygiai taip pat ir kitoms, daugelio žmonių yra daugmaž panašūs ir kad absoliučiai visi žmonės kuo puikiausiai susitvarkė su šia užduotimi (didžioji dauguma - per porą metų).

Miltonas Eriksonas (vienas garsiausių psichoterapeutų pasaulyje, naujosios hipnozės tėvas) pradėjo kalbėti, būdamas ketverių, turėjo disleksiją, tačiau tai nesutrukdė jam tapti vienu geriausių kalbėtojų pasaulyje ir būtent kalbėjimu užsidirbti sau duoną. Todėl „negabumą kalboms“ leisiu sau priskirti prie mitų, neturinčių nieko bendra su tikrove.

Kitas dalykas, į ką verta atkreipti dėmesį, tai Eriksono mokymosi būdas. Būdamas 17 metų jis turėjo poliomelito priepuolį ir po to negalėjo vaikščioti. Spėkite, kaip gi jis mokėsi vaikščioti antrą kartą. Ėmėsi studijuoti vaikščiojimo knygas? Nusisamdė sertifikuotą vaikščiojimo mokytoją? Klausė patarimo pas daktarus? Ne, ne ir dar kartą ne!!! Jis pradėjo stebėti savo vienerių metukų sesytę ir imituoti jos judesius. Tai yra tai, kas dabar vadinama modeliavimu. Mes pasirinksime būtent šį mokymosi būdą.

Kaip gi atsitiko, kad daugelis žmonių įtikėjo, kad išmokti antros kalbos yra labai sunku (tie, kurie užaugo sovietinėje Lietuvoje, dažnai yra įsitikinę, kad išmokti trečios kalbos yra sunku)? Tai yra įdomu. Jie neprisimena jokių sunkumų, mokantis pirmos ar antros (rusų) kalbos, tačiau, kai reikalas paliečia anglų ar kitą kalbą, juos staiga apninka abejonės ir nepasitikėjimas savo jėgomis.

Kaip galėjo atsitikti, kad žmonės, laisvai kalbantys dviem kalbom, staiga patikėjo, kad išmokti trečios yra labai sunku arba netgi, kad jie galbūt yra „negabūs kalboms“?

Jeigu atkreipsime dėmesį į laiką, kuomet atsirado šis įsitikinimas, tai pamatysime, kad jis atsirado ne kur kitur, o mokykloje. Nė vienas ikimokyklinukas dar nežino apie tokius dalykus, kaip gabumai kalboms. Tačiau visi, kurie yra išėję mažesnius ar didesnius mokslus, yra ne tik kad apie tai girdėję, bet ir patyrę ant savo kailio.

Kai Jūs buvote vaikas, Jūs mokėtės be jokių sistemų anei metodikų. Tiesiog stebėjote aplinką, klausėte garsų ir natūraliai išmokote susieti garsus su daiktais, reiškiniais, veiksmais, savybėmis ir pan. Paskui išmokote užduoti klausimus ir tada pradėjote aiškintis: „o kas čia“, „o ką jis daro“, „o kodėl braškės raudonos“, „o ką reiškia „abc“ (xyz)“? Jums nė į galvą nešovė mintis, kad reikėtų sužinoti KODĖL mes sakome „mamOS suknelė“, o ne „mamA suknelė“. Ir Jūs išmokote kuo puikiausiai kalbėti ir be šios „svarbios“ informacijos.

Svarbus niuansas. Jūs aiškinotės dalykus, kurie buvo įdomūs ir aktualūs būtent Jums (o ne kažkokiam sertifikuotam gimtosios kalbos specialistui, manačiam, kad jis geriau žino, kaip reikia mokytis). Klausinėjote Jūs, o ne kažkoks mokytojas dėstė, o paskui tikrino, kaip Jūs išmokote „privalomą“ medžiagą. Jūs išmokote kalbėti be jokių užduočių, be jokių pratybų ir be jokių testų. Ir Jums niekada nerūpėjo, koks yra Jūsų pirmosios kalbos mokėjimo lygis ir kaip tą Jūsų lygį vertina kiti.

Tačiau paskui viskas pasikeitė. Mokykloje Jus pradėjo mokyti pagal sistemą. Tuo Jūsų sėkmės istorija ir pasibaigė. Gerai. Čia Jūs tikriausiai norite paklausti, o kaip gi tada sovietiniai vaikai išmoko kalbėti rusiškai, jeigu mokyklinė metodika tokia jau bloga?

Jeigu esate vienas iš jų, prisiminkite (jeigu ne – paklauskite tėvų), kas Jūsų (jų) klasėje mokėsi blogiausiai. Tuos, kurie vos ne vos ištempdavo trejetui. Ar jie kalba rusiškai? Ar jie rusiškai kalba BLOGAI? Blogiau už Jus? Ar jie painioja linksnius, gimines, vienaskaitą su daugiskaita? Greičiausiai, kad ne. Jie puikiai kalba rusiškai.

Kaip gi galėjo taip atsitikti tuo metu, kai mokytojai jiems rašė dvejetus ir vadino dvejetukininkais? Ko vertas tas įvertinimas ir pažymys atestate? Kaip gi tie žmonės išmoko tuo metu, kai visą laiką mokėsi tik blogai arba vos ne vos patenkinamai ir neatlikdavo namų darbų. Juk mums visada sakydavo (sako), kad reikia GERAI mokytis… Tai yra labai įdomu ir man šita patirtis atrodo labai vertinga, kadangi tie, kurie neskyrė laiko gramatikos taisyklių nagrinėjimui ar žodžių kalimui, išmoko rusiškai, galima sakyti taip pat gerai, kaip ir tie, kurie paskyrė tam žymiai daugiau laiko. Galbūt jie rašydami daro milijoną klaidų, bet čia mes kalbame ne apie rašymą, o apie KALBĖJIMĄ.

Ir čia anų laikų dvejetukininkai netikėtai tampa čempionais. Jie įveikė antros kalbos barjerą su nepalyginamai mažesnėmis pastangomis ir laiko sąnaudomis negu penketukininkai („moksliukai“), o tai reiškia - GREIČIAU. Tai kas gi liko kvailio vietoje? Gerai jau gerai :). Moksliukai išmoko geriau RAŠYTI rusiškai. Tai ir visas skirtumas. Nebaisiai vertinga pergalė šiais kompiuterių, “emailų” ir “spelingų” laikais.

Dabar leiskite paklausti. Ar Jūs norite išmokti kalbėti angliškai greičiau (ir su mažesnėmis pastangomis), ar Jūs norite išmokti rašyti su mažiau klaidų ir paskirti šiam įgūdžiui išlavinti daugiau laiko (ir tuo pačiu nukelti toliau tą dieną, kai pradėsite kalbėti angliškai)?

Jeigu Jums svarbesnis antrasis variantas, tai čia aš Jums neturiu kuo padėti. Jums reikalingas profesionalus anglakalbis mokytojas. Lietuvis Jums čia mažai kuo tepadės, nebent jeigu jis būtų 10 metų pragyvenęs Amerikoje arba Anglijoje.

Gi jeigu Jūs norite išmokti KALBĖTI greičiau ir su mažesnėmis pastangomis, tai čia yra prasmė atsigręžti į tuos anų laikų „lūzerius“, laisvai kalbančius rusiškai, ir jų atsiprašyti. Jie buvo efektyvesni, kad ir kaip nesmagu būtų tai pripažinti.

Vis dėlto savo „role model“ mes pasirinksime ne dvejetukininkus, o tuos, kurie nekreipia dėmesio į kitų vertinimus, tačiau sėkmingai mokosi kalbų, nešaudydami į žvirblius iš patrankų, bet išnaudodami savo laiką racionaliai.


Aš manau, kad būtent siekis viską išmokti GERAI ir yra viena iš didžiausių kliūčių kalbų mokymesi. Čia mes turime konkrečią rekomendaciją iš Steve - 70-80% yra pats tas. Ar gal kas nors nori pasakyti, kad Steve nežino, kaip mokytis kalbų?

A.J. yra padaręs podcastą apie tai. Vadinasi “Perfection.”

Steve sako: “Try to free yourself from the desire to achieve perfection, which is vanity and will hinder your progress”.

Aš perskaičiau šitos būsimos knygos įžangą jau vakar ir taip pat perskaičiau komentarus, kurie irgi sukėlė daug minčių.

Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad tau kilo idėja parašyti tokią knygą. Galvoju, kad iš esmės ji yra beveik parašyta. Sudėjus tavo blogo straipsnius, tavo pasisakymus forume, mokymosi technikų aprašymus, apklausų duomenis, poliglotų patirtį, Mokytojų citatas, tavo paties patirtį ir visam tam suteikus logišką seką, galima sakyti, kad iki pabaigos liko visai nedaug.

Ar reikalinga tokia knyga? Ji reikalinga LABAI. Liūdna, bet žmonės, puikiai suvokdami kalbų reikalingumą dabartiniu metu, ypač anglų kalbos, nedrįsta mokytis patys, nes galvoja, kad paprasčiausiai nemokės organizuoti savo darbo ir nepasieks rezultato. Todėl eina į kalbų, kursus, išleidžia daug pinigų, sugaišta daug laiko, o rezultato visvien nepasiekia, labai nusivilia ir galų gale viską meta.Tavo knyga bus apie tai, kad galima mokytis pačiam ir IŠMOKTI KALBĖTI dešimt kartų greičiau, dešimt kartų pigiau ir dešimt kartų efektyviau, negu kalbų kursuose. Mano draugas Latvijoje anglų kalbos kursus lanko jau 5 metus ir iki šiol dar beveik nieko negali pasakyti angliškai.

Tavo knyga reikalinga ir mums, tiems, kurie mokosi čia. Atrodo, jei mes esame LingQ, mokomės pagal šitą sistemą, tai mums viskas yra aišku. Nieko panašaus, nes mes irgi krentame į duobes, pradedame abejoti ir tada palaikymas draugiško laiško arba knygos pavidalu yra labai reikalingas. Jis mus vėl atveda į protą ir įkvepia. Na, ir nuolat ką nors pamiršti, todėl bus labai naudinga ją kartas nuo karto vėl paskaityti ir vėl įgauti jėgų.

Daug knygų yra parašyta ta tema anglų kalba. Na, taip, yra. Tik kas jas skaito, jeigu NEMOKA anglų kalbos. Tas komentaras prie straipsnio buvo beprasmis.

Tu parašei Eimantui, kad jis bus tas teisingas pavyzdys savo draugams. Tai abejotina. Nes savo krašte pranašais niekas netiki. Todėl knyga yra daug daugiau, negu draugo gera patirtis. Knygoje yra daugelio žmonių patirtis, todėl knyga visada yra veiksmingesnė.

Yra knygos, kurios sukrečia pasalulį ir atveria visiems akis. Nors jos yra labai paprastos. Pavyzdžiui “Lengvas būdas mesti rūkyti”. Ji padėjo labai daug kam. Nes raktinis žodelis čia buvo “lengvas”. Ir knyga buvo paremta asmeniniu pavyzdžiu.

Ar reikia knygą pradėti asmeniniu pavyzdžiu? Aš abejoju. Nežinau, kokius tu dar variantus turėtum įžangai, bet šita įžanga yra visai gera ir įkvepianti. Nors tu čia esi visiems labai žinomas ir esi mūsų guru, bet iš esmės nemanau, kad tu esi žinomas plačiai visuomenei, todėl mano kuklia nuomone, knygą geriau pradėti rašant apie tai - kaip lengvai tu gali išmokti kalbėti, negu pradėti kalbėti apie save. Čia tu buvai visai teisus.

Ir paskutinis dalykas - apie stilių. Tu turi labai gerą kalbos jausmą ir šita įžanga parašyta taip pat gerai ir skaitosi lengvai. Tik, kaip čia pasakius, forume tu rašai lengviau, tarsi vienu atsikvėpimu, o knygoje tu esi labiau sukaustytas, nes jauti didesnę atsakomybę. Todėl yra tokių išsireiškimų, kaip “paklausti pas daktarą”, čia jau vertinys iš rusų kalbos, mes sakytume paprasčiausiai - paklausti daktaro. Bet čia jau smulkmenos. Kai viską parašysi, rasi redaktorių ir tokias mažas kalbos duobeles jis sutvarkys. Šiame etape tai netgi nėra svarbu.

Taigi, šauni idėja, daug medžiagos, gera rašymo maniera, niša tokio pobūdžio knygų rinkoje, na, ir ko daugiau reikia sėkmei?

Ir kai knyga jau bus parašyta, aš ją norėsiu turėti. Ir norėsiu pirkti, o ne gauti dovanų.:slight_smile: Nes manau, kad reikia palaikyti nešančius šviesą taip pat ir materialiai, o be to, labai gerai jautiesi, kai vertingą daiktą NUSIPERKI.:slight_smile:

Ačiū už pastabą Miride. Aš manau, kad mano stilius yra pernelyg kietas, grubus, kategoriškas ir kartais piktas. Galiu taip rašyti bloge ar forume, bet knyga - tai jau visai kas kita. Bijau, kad skaitytoją tai gali paprasčiausiai atbaidyti. Pasakyti, kad “tu nežinai, o aš žinau” tolygu, kad pasakyti jog “tu esi durnas.” Kas gi po tokios pradžios norės skaityti toliau? Todėl ir pasistengiau, kiek įmanoma, paploninti liežuvį kaip tas vilkas :smiley:

Tavo draugas 5 metus vaikšto į kursus ir negali žodžio išlementi. Gerai, jeigu jis ten vaikšto pasižmonėti už pinigus. Bet jeigu jis iš tikrųjų nori išmokti kalbėti angliškai… Čia jau yra tragedija. Tai yra laikas, išmestas iš gyvenimo. Ar mes gyvename pakankamai ilgai, kad galime sau leisti dalį laiko paprasčiausiai išmesti?

Noriu pasakyti, kur aš dar matau tikras tragediją. Čia citatos iš anglų kalbos mokytojų forumo (kalba originali):

“…kai papildomai desciau tai irgi ateidavo 12-okai ir prasydavo tik vieno - padeti su gramatika…”

“O kai privaciai destau taiirgi ateina su pagrindiniu prasymu,kad padet isisavint gramatika.”

“Pas mane 12okai siaubingai silpni, tai kokas pagrinde gramatika ir zodyna lamdom, tekstus skaitom, po biski sneket bandom bet tas sekasi gana sunkiai, o su klausymu nera sansu, viena karta pabandziau tai keturis kartus klause bet nieko nesuprato…
…kai pabaigsim temas pagal vadoveli kartosim visa gramatika ir laikam labai daug demesio zadu skirt”

Į ką noriu atkreipti čia dėmesį? 12-okai nesupranta kalbos ir niekam tai nerūpi - “kartosim gramatiką!” Ar galima įsivaizduoti didesnį absurdą? Nežinau. Man neužtenka vaizduotės…

Žmonės yra įsodinti ne į tą traukinį, važiuoja ne ta kryptimi ir baisiausia, kad jie to net nesuvokia!

Labai gerai prisimenu savo reakciją į Birkenbihl knygą. Galvoju “Koks čia gali būti “lengviau?” Taigi žodžius reikia mokytis!”

Labai gerai prisimenu savo veiksmus, po knygos peskaitymo. "Taip, viskas čia teisinga. Užbaigsiu savo senuosius mokslus ir nuo tada jau pradėsiu mokytis “teisingai.”

Spėju, kai taip yra ne tik su manim. Dauguma žmonių nenori keisti savo įpročių, kad ir kokie netikę jie būtų, kadangi su senais įpročiais yra saugu. Tai yra komforto zona. Visada žinai, kas bus toliau. O nauja - tai nežinomybė. Kad ir kaip protingai tai skambėtų, bet tai yra nežinomybė. O nežinomybė baugina. O ką, jeigu nepasiseks…

Man buvo sąlyginai lengva. Taisyklių aš ir taip nesimokinau, nes niekada nesupratau, kaip jos man galėtų padėti kalbant. A.J. radau faktiškai ieškodamas būtent to. Klausymas ir tuo pat metu žiūrėjimas į tekstą visada buvo mano mėgstamiausias užsiėmimas, kadangi tada aš matydavau, kaip tariami žodžiai. Taip radau A.J. “5 mistakes” ir visą jo podcastą, kas man iki šiol yra vienas iš didžiausių lobynų. Labiausiai man patinka 2006-2008-ųjų A.J. Po to nusipirkau “Original Lessons” ir padėjau į šalį (prieš jas turėjau užbaigti savo senąjį kursą).

Ir tik po Leonard Cohen koncerto Varšuvoje (kur pasijutau totalus idiotas, nes susidarė įspūdis, kad lenkų publika puikiai suprato, ką kalba tas kanadietis) pagaliau supratau, kad aš neturiu tiek laiko, kad “užbaigti niekam tikusį kursą.”

Po to jau buvo lengva. Aišku, sekė keletas frustracijos etapų, bet iš Steve jau žinojau, kad tai - nuolatinis mokymosi palydovas. Tai tokia buvo mano istorija. Aš niekada neieškojau gramatikos. Bet kaip gi su tais vargdieniais, kurie ieško būtent tokios “pagalbos?”

Štai dėl ko aš daugiausiai laužau galvą. Net Steve sunkiai sekasi įtikinti kitus (pažiūrėkit kiek priešų jis turi, užtenka paskaityti komentarus jo bloge), o ką jau kalbėti apie mane…

Tai yra pirmas ir visų svarbiausias žingsnis. Be jo tolesni žingsniai yra paprasčiausiai beprasmiai.

KAIP IŠGYDYTI ŽMONES NUO GRAMATINĖS PRIKLAUSOMYBĖS?

Aš manau, kad lengviau yra žmogų atpratinti gerti, negu atsisakyti gramatikos. Gal bus kokių idėjų?

@ Gintaras. Tavo stilius yra kietas, grubus, kategoriškas, kartais piktas ir vyriškas. Bet ne pernelyg. Aš sakyčiau, dėl visų šitų išvardintų dalykų tavo stilius yra labai įtaigus. Kai skaitai tavo raštus, visada jauti, kad rašė žmogus, kuris yra šventai įsitikinęs tuo, ką rašo. Tai yra gerai. Man atrodo, kad tavo stilius unikalus ir tai yra didelė vertybė. Kai gludini stilių ir pataikauji publikai, daraisi mažiau nuoširdus ir tada tavo rašymas įtikina mažiau. Bet čia jau tau pačiam spręsti. Rašyk taip, kaip jauti pats.

Mano draugas vaikšto į kursus ir dėl bendravimo, tačiau anglų kalbos jam irgi labai reikia. Aš kalbėjau geriau angliškai po penkių mėnesių mokymosi, negu jis po penkių metų. Jis tai įvertino ir stebėjosi. Aš papasakojau, kaip mokausi. Jis paprašė atsiųsti pakvietimą. Aš nusiunčiau. Jis neužsiregistravo. Nesakyčiau, kad tai tragedija… bet tokių žmonių daug.

Aš galvoju, kad taip yra todėl, kad kiekvienas suaugęs žmogus yra susiformavusi asmenybė. Jis PATS žino, ko jam reikia. Todėl taip sunku pakeisti kito žmogaus įsitikinimus. O gal ir nereikia, nes vertingiausia yra tai, ką atrandi pats.

Aš daug metų ruošiausi mokytis anglų kalbą, bet nedrįsau pradėti, nes iš ankstesnės kalbos mokymosi patirties žinojau, kaip tai sunku. Aš turėjau tik klasikinę kalbos mokymosi patirtį - su gramatika, su žodžiu kalimu, su teksto skaitymu ir vertimu, beveik be jokio klausymosi. Tačiau galų gale nebegalėjau atidėlioti. Taigi, aš sukandau dantis ir užsigooglinau “anglų kalbos gramatika”. Nes nutariau pradėti nuo gramatikos.

Pirmoji nuoroda buvo tavo blogo, Gintarai. Aš atsidariau straipsnį ir susiruošiau paskaityti apie tai, KAIP mokytis gramatikos ir… perskaičiau, kad jos mokytis visai nė nereikia. O, tai buvo jėga. Tai buvo gerai. Tai buvo teisinga. Aš patikėjau iš karto viskuo. Aš užsiregistravau gauti tavo naujienlaiškius, užsiregistravau LingQ’e, išklausiau 7 AJ taisykles, nusipirkau Effortles, o už mėnesio pradėjau pirkti VIP kursą.

Tokia mano istorija ir ji nėra originali. Visi, kurie atėjo čia, atėjo beveik tokiu pačiu būdu. Pažiūrėk, Gintarai, kiek mūsų daug. Kaip mes sėkmingai mokomės, kaip geranoriškai padedame vieni kitiems ir kaip džiaugiamės vieni kitų sėkme.

Tau nereikia GYDYTI ŽMONIŲ NUO GRAMATINĖS PRIKLAUSOMYBĖS. Tau nereikia kautis su gramatika, Gramatika savaime nėra blogis. Net Steve leidžia turėti mažą gramatikos vadovėlį. Tačiau norint išmokti kalbėti, pradėti mokytis gramatikos taisykles ir šitų taisyklių išimtis ir išimčių išimtis, nėra efektyvus ir optimalus būdas. Būtent tai turi parodyti savo knygoje. Būtent toks yra šitos temos pavadinimas. Kaip lengvai išmokti naują kalbą.

Kai ko nors smarkiai nekenti, suteiki tam dalykui stiprybę. Yra kitas būdas - ignoruoti. Pasakyti - žinoma, mano drauge, tu gali eiti į kalbų kursus ir pradėti nuo gramatikos pratimų. Bet žymiai greičiau ir paprasčiau tu tą patį padarysi be viso šito. Ir aš tau parodysiu savo knygoje, kaip tai galima padaryti.

Beje, būtent taip tu ir rašai įžangoje.:slight_smile:

@miride
Niekas “savaime” nėra blogis. Žmonių požiūris yra problema. Daugiausia buitinių žmogžudysčių įvykdoma virtuviniu peiliu, skirtu duonai pjaustyti :slight_smile:

Gal ir gerai sakai. Mokytojas pasirodo tada, kai mokinys pasiruošęs. Dėl to turiu dar vieną puolimo objektą - tai gimtosios kalbos ir ne tik literatūra (maniškė vargšė dabar kankina Šekspyrą - mokytoja liepė per vasarą perskaityti :)). IMHO tai yra totalus nonsensas, kad mokyklose vaikai yra verčiami skaityti literatūrą, skirtą suaugusiems. Į suaugusių kinus neleidžia, bet literatūrą liepia skaityti. Dabar aš suprantu, kodėl neperskaičiau nė vienos knygos iš privalomosios programos. Todėl, kad tai yra NEĮDOMU! Todėl, kad tai buvo parašyta ne man :slight_smile:
O būdamas vaikas kankinausi ir kaltinau save, kad neturiu valios PRISIVERSTI. Dėl to žmonės ir kalbų negali išmokti, nes mano, kad mokytis reikia PRISIVERSTI.

@Gintaras. Viena mano draugė, sociologijos mokslų daktarė, profesorė ir iš viso labai išmintinga asmenybė (tarp kitko, ji moka 7 kalbas:-) man sako taip, kai aš jai kuo nors skundžiuosi - jei negali pakeisti situacijos, pakeisk požiūrį į ją. :slight_smile:

Prievarta, nesvarbu, ar išorinė, ar vidinė, yra vergija, o vergų darbas, kaip mes žinome iš istorijos, niekada nebuvo našus. Taigi, lieka tik viena - PAMĖGTI tai, ką darai.

Ar dabartiniai trylikamečiai jau nebesupranta Romeo ir Džiuljetos?

@miride
Kai skridom atostogų, per 3 valandas lėktuve ji perskaitė visą “Nevykėlio dienoraštį” (vieną iš 5 knygų). ČIA yra vaikų literatūra. Aš perskaitydavau vaikiškas knygas po 50 kartų, o kai reikėdavo rašyti temą, kurdavau “po chodu pjesy” - mano suolo draugas perskaitydavo visas (mes jį vadindavom komunistu - kai bėgdavom iš pamokų, jis vienintelis pasilikdavo), tai akies krašteliu stebėdavau, ką jis rašo ir savaip interpretuodavau. Linksmiausia, kad pažymius gaudavau geresnius :smiley: Mano “darbo našumas” buvo didesnis tpsknt - geresnis rezultatas su mažiau pastangų :slight_smile:

Gal dėl to ir atradau A.J. :smiley:

Beje. Ko gi tu nepaklausi, kaip ta profesorė mokosi? Tai turėtų būti vertinga patirtis, ar ji visko pasiekia nežemiškos valios pastangom?

@Gintaras. Man tik šiaip buvo įdomu, nes mokykloje aš verkiau skaitydama Romeo ir Džiuljetą ir man Šekspyras labai patiko. Mūsų trylikamečiai dabar skaito Sutemų sagą. Irgi labai romatiška istorija:-) Bet nemanau, kad tai programinė literatūra.

Aš žinau, kaip mokėsi mano draugė, nes mes draugaujame visą gyvenimą. Ji yra vilnietė ir rusė. Baigė rusų vidurinę mokyklą, bet lietuvišką aukštąją. Ji kalba labai gerai lietuviškai su tokiu mielu rusišku akcentu, tačiau labai blogai rašo. Nejaučia nosinių, nededa taškų ant ė, nesupranta uo dvibalsio. O jos darbas yra rašyti straipsnius. Todėl lietuviškus jos rašinius paprastai kas nors redaguoja, arba aš, arba redaktorė.

Vokiečių kalbą išmoko, nes jos mama yra vokiečių kalbos mokytoja ir ją spaudė mokytis dar mokykloje.

Anglų mokėsi kaip ir visi mokykloje ir mokėjo blogai. Kai ji pirmą kartą išvažiavo į Budapeštą ir skaitė konferencijoje pranešimą angliškai, tai buvo graudus vaizdas, pranešimą perskaitė, o klausimų nesuprato visai. Tačiau konferencija buvo apie postsovietinį rytų bloką, o tuomet visai Europai šitas kraštas atrodė barbarų šalis, todėl niekas labai į jos nemokėjimą nekreipė dėmesio. Tačiau jau tada ji suprato, kad anglų kalba jai bus svarbi ir mokėsi learning by doing metodu. Mokėsi pati. Skaitė profesinę literatūrą, važinėjo, kalbėjo, rašė ir kalba vis gerėjo ir gerėjo. Dabar anglų kalbą moka taip gerai, kad du kartus per metus po du mėnesius gyvena Malaizijoje ir dirba universitete.

Lenkų kalba - Vilnius ir kelių mėnesių darbas Lenkijoje.
Prancūzų kalba - tai jaunystės meilė. Su tuo berniuku susipažino studijuodama. Rašė laiškus, važinėjo į svečius, ir trumpai mokėsi kursuose.
Italų kalba - tai vėlyvoji meilė. Principas tas pats. Su savo draugu, italų profesoriumi antropologu, visada kalba tik itališkai. O jos professore moka net 11 kalbų:-)

Taigi, lyg ir nėra gigantiškų pastangų. Tiesiog įvairiuose gyvenimo etapuose reikėdavo kokios nors kalbos ir ji ją išmokdavo. Šiek tiek panašu į Steve, tiesa?

@miride
Taip panašumų yra. Steve irgi ne visados buvo toks, kaip dabar. Kai jis buvo etatinis studentas Hong Konge, tai faktiškai galima sakyti, kad jis kaldavo tuos hieroglifus.