Inne uti

Hej,

Jag förstår inte vad betyder “inne uti” till exempel "här inne uti skogen alls ingenting det gör. Jag kan inte hitta en översättning för ordet “uti”.

Kan någon hjälpa mig?

Tack så mycket.

Some prepositions have two variants, one starting with ut-. So “uti” really means “i” (other examples: utav/av, utur/ur, utifrån/ifrån). While “inne i” and “inuti” are used all the time, I have never seen “inne uti”. You can always use the short form (without ut-), but the long form is only used for adverbs.

Uti är en gammal form som inte används i dagligt språk utan mer i poesi eller sånger. Din mening antyder gammal lyrik/epik.
Det finns tex en sång om igelkotta-skinnet som kvinnan lappade makens byxor med och vände skinnet ut-och-in. Refrängen går “Uti ändan om, uti ändan om. Allt uti byxorna i ändan om”. (the wife mended her husbands trousers with a skin from a hedgehog, leaving all the pins left - turned inwards)/Sofi

Tack så mycket. Jag förstår bättre nu.

Norstedts Svenska Ordbok skriver att ‘uti’ är en ålderdomlig och/eller litterär variant av ‘i’. Det är en ganska ovanligt ord numera och som Sofi skriver, förknippar jag det mest med gamla folksånger. De andra formerna som börjar på ut- är vanligare. Till exempel klassar en del ‘utav’ som en talspråklig variant av ‘av’. Så där råder nästan ett omvänt förhållande. Den tekniska termen i lingvistik skulle vara att i/uti och av/utav tillhör olika ‘språkregister’.