I am confused again. Kto jest twoim bratem. why isn't

I am confused again. Kto jest twoim bratem. why isn’t it twoij brat?
why the m and em endings? Is it a typing error in the lesson. Regards Steve Morrow

Gdzie jest twój brat? Where is your brother? = Mianownik.
Kto jest twoim bratem? Who is your brother? = Narzędnik.

Mianownik= Nominativus…To jest mój Brat =This is my brother.

Dopełniacz= Genetivus …To jest żona mojego Brata= This is a wife of my Brother

Celownik= Dativus … Daję to mojemu Bratowi = I am giving this for my Brother

Biernik =Accusativus …Widzę mojego Brata= I’m seeing my Broter

Narzędnik= Instrumentalis… (1)Jestem teraz w domu z moim Bratem= At the moment I am at home with my Brother…(2)Wbijać (infinitivus) młotem gwóźdć= Nail a nail using a hammer

Miejscownik= Locativus … O kim rozmawiacie? O moim Bracie? Who are you talking about? About my Brother?

Wołacz= Vocativus … Bracie!!! gdzie jesteś?! Brother!!! Where are you?

Cheers :slight_smile:

1 Like

Karat555, Thanks again. :slight_smile:
Steve

You welcome:)

Kto jest twoim bratem - which one is your brother? kto jest twói brat - who is your brother?

Which one is your brother? = KTÓRY to twój brat? Który jest twoim bratem?
Who is your brother = Kto jest twoim bratem

Kto jet twój brat? or even better, KIM jest twój brat? it can be used while it’s being asked about profession for example.

Dziękuję bardzo!) Teraz rozumiem.