Hur skulle man översätta den här gamla texten till engelska?

“en kallas inte Pundhufwud, som haar fått gott pund, eller gott hufwud, utan dhen som haar stoort hufwud ok lite wett”

Vad betyder “fått gott pund” och menar det bokstavlig någon med stor huvud men låg intelligens? Från den wikipedia artikeln om pundare.