How can I open .srt files?

How can I open .srt files en convert them to .docx or .txt ?

[English first; Dutch below]
Once you’ve downloaded the file, you can go to “Explorer” and change the *.srt extension to *.txt and then open it in Microsoft Word or a program called a text editor (such as an application called “Notebook”).

Nadat u het bestand hebt gedownload, kunt u naar “Verkenner” gaan en de extensie *.srt wijzigen in *.txt en het vervolgens openen in Microsoft Word of een programma dat een teksteditor wordt genoemd (zoals een toepassing genaamd “Notebook” ).

1 Like

Thanks a lot, Eric!
Hartelijk dank, Eric!