Herr Manneling - In Extremo

What language is it? Could somebode write me how to pronounce these lyrics?
Herr Mannerlig

Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatrollet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej:

Eder vill jag gifva de gångare tolf
Som gå uti rosendelunde
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
Ej heller betsel uti munnen

Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
Som stå mellan Tillö och Ternö
Stenarna de äro af rödaste gull
Och hjulen silfverbeslagna

Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridsplatsen skolen i väl vinna

Eder vill jag gifva en skjorta så ny
Den bästa I lysten att slita
Inte är hon sömnad av nål eller trå
Men virkat av silket det hvita

Sådana gåfvor toge jag väl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma

Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
Hade jag fått den fager ungersven
Så hade jag mistat min plåga

Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej

1 Like

This is a song with very old styled Swedish.
now it would never do, to wright this text the way it is pronounced, using English. as you would never get the accent right, and it would be a hell of a job phonetically rewriting it in English, when English is Simply not adequate, there are to many phonetic occurrences in Swedish, that English hasn’t a way of portraying in print, or by comparison of English words. to follow this by an example how would you write the way you pronounce e.g. “Själv”???.. I find it just not possible.

God gave us ears to understand sounds, not eyes to read them. If you want to know how those words are pronounced, what about you listen to them many times over…
oh and In Extromo , are themselves quite bad at pronouncing things correctly, so try and listen to native Swedish singers while following the lyrics: Garmarna - Herr Mannelig (Lyrics, translation & explanation / Letra, traducción y explicación) - YouTube

1 Like