Hej , Jag vill någon hjälpa mig med svenska och konversera på Skype

Hej , Jag vill någon hjälpa mig med svenska och konversera på Skype.

Hej, det finns ett grupp på Skype, var vi pratar på Söndagen. Men min svenska är inte så bra att förstå alt. Det kan bli ineressanter att pratar med någon ny.

1 Like

Jag vill att koppla mig till söndags grupp som pratar svenska, men hur kan jag komma igång!

Hi, I informed an admin of that group, thanks for your interest, see you there soon :slight_smile: