Hearts under your username

When you make a comment in a forum, you see the hearts and a number of them under your username. What do they mean?

1 Like

Those are likes. Number of users who liked your comment. If you click on it, you can see who liked your post.

2 Likes

Mislim da ova srca koja se nalaze iznad jabuke. Piše mi 79, a samo sam imao 2 posta na kojima sam dobio samo jedan lajk.

To je zapravo ukupan broj lajkova koje imas na svom nalogu, a to ukljucuje i lajkove za objave na forumu, kao i lajkove za importovane lekcije.

1 Like

Hvala! :slight_smile: