"gått till sängs" Varför sängS, istället säng?

Från Teach Yourself Swedish:
“Vi dricker te när Lasse har gått till sängs vid halv nio-tiden.”

Varför ‘säng’ har en ‘s’?
Det är inte genitiv?

Jo, det är genitiv.

Från den här länken: Genitiv – Wikipedia

“Exempel på uttryck och ord med genitivändelser
Tidigare hade genitiven en större betydelse i svenskan än vad de har nu. Till exempel styrde vissa prepositioner detta kasus, och man hade olika genitivändelser på olika ord, som det än i dag är i isländskan och i tyskan, och i ännu större grad i de slaviska och baltiska språken. Men i modern svenska finns detta mest bara kvar i vissa uttryck och ord.
Exempel på uttryck Kategori (-s som genitivändelse)
-ute till havs
-gå till sängs
-inombords
-utomlands”

Läs mer här på engelska:

2 Likes

Tack för länkarna.Jag trodde genitiv var bara om possessiva.

Det finns ett par gamla fraser när man använder genetiv för att påpeka motion mot någonting. Fornnordiskans arvedel. Förvirrade mig också i början.