Finns det en forum som har mer aktivitet?

Hej,

Jag undrar bara om det finns en forum med mer aktivitet. Det enda som jag behöver är plats att skriva dagligen så jag hoppas att ni har några förslag. Eftersom har jag inte lyckas hitta forum som passar mig, är det ni som har blivit mer framgångsrika på att hitta något som är mer “levande”

Det verkar inte finnas så många (aktiva) svensktalande här, men t.ex. Language Learning Forum/How to learn any language (HTLAL) har hög aktivitet, och det finns en svenskspråkig/skandinavisk del där.
http://tinyurl.com/285hm59

Hej Nika,
Du är helt välkommen att skriva mejler till mig. Jag ska gärna svara men där finns ingen garanti att det som jag skriver kommer att vara riktigt. Jag vill öva mina samtal färdigheter och min skrivning också. Jeff, är du tillgängligt för att korrigera texter eller göra någre svenska lektioner? Om du göra inte det då finns där någon som gör? Tack!

1 Like

Hej, nu finns det ännu en svensktalande här på forumet. Eftersom jag är ny på forumet, tar jag gärna emot frågor - så, “smid medan järnet är varmt!”

Vi hörs!

Hej every body! I am new in this forum.
I have a question & it would be great if you guys can help me. When the word “nog” can be used while conversation? Is it similar to how we use the word “enough” in English? or?
Thanks!

it can be used as “enough” but it is also very commonly used to say something like “probably,” So, one could for example say: “Nu är det nog nog” The pronunciation differs usually: the nog meaning probably drops the G sound.

Nu får det vara nog = Enough is enough. Common expression.

LaTartaruga: thanks for the explanation.

  1. Do you mean here :“Nu är det nog nog”, the fisrt “nog” which is pronounced “no” , means probably and the second “nog” which is pronounced “nog” means enough? Or?

  2. In English, we can use the word “enough” like for e.g. in the following sentence: "Is that enough to reply your letter by this email? " How we can say this sentence in Swedish? Since I was not sure how to say this sentence in Swedish, I used the word “OK” and wrote Är det OK …

I would like to know how to say this sentence in better way.
Thank you very much!

Two months late, but here are my thoughts:
1 The g in the first “nog” is less likely to be pronounced, which the second is definitely pronounced (always, in every position in a sentence, regardless of regional accent).

By the way, the more common meaning is “probably”, and depending on how emphasized it is in a sentence, you may pronounce the g or not.

2 Is that enough - “Är det OK” has roughly the same meaning (but doesn’t really imply whether it’s “enough” or not), so I’d say “Räcker det” (~Does it suffice/Is it sufficient).

Hope this helps.

1 Like