Achter gezet worden

Hij werd veracht en bespot en altijd achter gezet bij anderen. Wat betekent ‘achter gezet’? Ik kan het niet vinden in het woordenboek.

Je zou ook de uitdrukking ‘achter stellen’ kunnen gebruiken. Hij wordt achter gestelt is het tegenovergestelde van iemand voortrekken.
Voortrekken is iemand extra dingen gunnen.

Beter Nederlands lijkt mij “achtergesteld”:.Voorbeeldzinnen uit de Van Dale: Neven worden achtergesteld bij broers - Cousins are considered less important than brothers. en: hij voelde zich achtergesteld - he felt slighted / put into second place.

hartstikke bedankt jullie twee. achtergezet / achter gezet is dan ook verouderd denk ik. deze tekst komt uit een boek waarin bijv. bos is gespeld als bosch, fles als flesch, enzovoort. maar het boek (sprookjes door de gebroeders Grimm) was gratis op Kindle.